Currently playing:
Junichi Nakatsuru, Keiki Kobayashi, Hiroki Hashimoto, Hiroyuki Kawada, Eriko Sakurai, Akihiko Ishikawa, Yoshinori Hirai - Namco Arcade 80s Retro Medley 1
Track Information:
Track:
Namco Arcade 80s Retro Medley 1
Artist:
Junichi Nakatsuru, Keiki Kobayashi, Hiroki Hashimoto, Hiroyuki Kawada, Eriko Sakurai, Akihiko Ishikawa, Yoshinori Hirai
Album:
Super Smash Bros. for Wii U - Vol. V: PAC-MAN
Year:
2014
Duration:
04:22
Bitrate:
320 Kbps
File size:
10.89 Mb
Played/Downloaded:
1 / 3